Firma STEGU Sp. z o.o. realizuje obecnie następujące Projekty Unijne:

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2017/BGK dotyczące budowy nowej linii do zalewania płytek betonowych.
Zapytanie ofertowe nr 1/11/2017/BGK dotyczące budowy węzła betoniarskiego.
„Opracowanie innowacyjnych płytek betonowych w technologii bezklejowej wraz z rozbudową infrastruktury działu B+R przez STEGU Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej”
Realizacja działań z zakresu współpracy gospodarczej i promocji realizowane przez STEGU Sp. z o.o. z siedzibą w Jełowej.

Lista zrealizowanych projektów: